Latvijas partiskas ražotajs

Pateicamies SIA “Unitemp” par kvaliatīvu un savlaicīgu sadarbību personāla atlases jautājumos, kā rezultātā mums ir izdevies papildināt savu komadu ar prasībām atbilstošiem un motivētiem darbiniekiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, nešaubīgi iesakām SIA “Unitemp” kā profesionālu, uzticamu un uz klienta vajadzībām orientētu sadarbības partneri.

Agija Dudko
Valdes locekle
SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs”

Оцените статью
Unitemp