Kā notiek darbinieku atlase?

Darbinieku atlases process soli pa solim.

1

1. Pieteikuma reģistrācija

Pēc vienošanās par sadarbības uzsākšanu tiek uzsākts darbinieka meklēšanas process. Vispirms no darba devēja ir nepieciešama informācija par darba pienākumiem, kā arī cita svarīga informācija, kas var palīdzēt atlases procesā atrast labāko kandidātu pat iespējams īsākā laikā.

2

2. Darbinieku meklēšana

Pēc tam, kad ir apkopota informācija, tiek uzsākta atbilstošā darbinieka meklēšana izmantojot profesionālo sakaru tīklu un datu bāzes.

3

3. Kandidātu saraksta veidošana

Vadoties no darba devēja prasībām un rūpīgas potenciālo darbinieku izpētes, tiek apkopoti potenciālo darbinieku CV un cita informācija. 1–3 nedēļu laikā atlasīto kandidātu saraksts un informācijas kopsavilkums tiek nodots darba devējam.

4

4. Darba intervija

Ar tiem kandidātiem, kuri izturējuši iepriekšējās atlases kārtas un atbilst visām darba devēja prasībām, tiek organizēta virtuāla pēdējā darba intervija. Pozitīva rezultāta gadījumā tiek uzsākta darbinieku virzīšana amatam.

5

5. Dokumentu noformēšana

Pēc darba devēja apstiprinājuma par darbinieku, tiek uzsākta visu nepieciešamo dokumentu noformēšana, lai darbinieks varētu darbu uzsākt darba devēja plānotajā laikā posmā.

6

6. Darbinieku pārcelšanās uz Latviju

Kad darbinieks ir pārcēlies uz Latviju, tiek turpināta uzraudzība visu pārbaudes laiku. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts iesaistītajām pusēm. Tikai pēc šī pēdējā soļa darba devējs vai uzņēmums veic apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Unitemp