Koro Būve

SIA “KORO BŪVE” veiksmīgi sadarbojas ar SIA “UNITEMP” saskaņā ar 2016.gada noslēgto līgumu. Pakalpojumi tiek sniegti augstā profesionālā līmenī, atbilstoši līgumā atrunātajām prasībām. Uzņēmuma speciālisti ir atsaucīgi un vienmēr sniedz konsultācijas mūs interesējošos jautājumus. Visi darba jautājumi tiek atrisināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.
Ņemot vērā augstāk minēto, iesakām uzņēmumu SIA “UNITEMP” personāla meklēšanā un atlasē kā profesionālu, uz klientu orientētu un atbildīgu sadarbības partneri.

Ar cieņu,
SIA “KORO BŪVE” personāla speciālists
Amanda Zalpētere

Оцените статью
Unitemp