Atsauksmes

Pateicamies SIA “Unitemp” par kvaliatīvu un savlaicīgu sadarbību personāla atlases jautājumos, kā rezultātā mums ir izdevies papildināt savu komadu ar prasībām atbilstošiem un motivētiem darbiniekiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, nešaubīgi iesakām SIA “Unitemp” kā profesionālu, uzticamu un uz klienta vajadzībām orientētu sadarbības partneri.

Agija Dudko
Valdes locekle
SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs”

SIA “SKANDI MOTORS” pārstāv Hyundai, Nissan un Mitsubishi zīmolus Latvijā. Sadarbība ar SIA “UNITEMP” notiek kopš 2018.gada.
SIA “UNITEMP” nodrošina mūsu uzņēmumu ar nepieciešamo speciālistu kandidātu atlasi ārpus Latvijas un sniedz konsultatīvos pakalpojumus. Šo četru sadarbības gadu laikā esam pārliecinājušies, ka SIA “UNITEMP” strādā profesionāļi, nodrošinot ātru un rezultatīvu komunikāciju, adekvātu cenu politiku un pozitīvu attieksmi. Mūsu vajadzības tiek uzklausītas un realizētas – tiek piedāvāti uzņēmumam ērtākie un labākie risinājumi. Pieprasījumu izpilde notiek kvalitatīvi.
Godīgums un uz risinājumu vērsta rīcība ir stabilākās vērtības, ar kuru palīdzību SIA “UNITEMP” veido sadarbības stratēģiju.
Sasniedzamība, profesionalitāte, prasme uzklausīt un sadzirdēt – SIA “UNITEMP” pierādījusi sevi kā drošu un uzticamu partneri.
Vēlamies īpaši atzīmēt mūsu apkalpojošo menedžeri Jaroslavu Borodinu, kā teicamu konsultantu, kuras pieeja darbam atbilst mūsdienu tendencēm risināt ikdienas jautājumus ātri un augstā profesionālā līmenī.
Ar pārliecību rekomendējam SIA “UNITEMP” kā sadarbības partneri, kas nodrošina uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un iespējas!

Ainārs Liljē
valdes loceklis
SIA „SKANDI MOTORS”

 

AS “LIDO”, vienotais reģ.nr. 40003022654, ar SIA „ UNITEMP” sadarbojas kopš 2018.gada. SIA „ UNITEMP” sniedz konsultatīvos pakalpojumus personāla piesaistei no Ukrainas, t.sk. kandidātu (pamatā kvalificētu pavāru) meklēšanu un atlasi, dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu izsaukumu/ielūgumu noformēšanai un vīzu/termiņuzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt saņemšanai, kā arī sniedz citu atbalstu, kas saistās ar ārvalstu pilsoņu nodarbināšanu Latvijā, ievērojot noslēgtā līguma noteikumus.

SIA „UNITEMP” sniegtie pakalpojumi pilnībā atbilst AS “LIDO” prasībām un noslēgtajam pakalpojuma līgumam – kandidāti tiek piegādāti noteiktajos termiņos un nepieciešamā skaitā, visi nepieciešamie dokumenti tiek sagatavoti un iesniegti, kā arī atļaujas tiek saņemtas savlaicīgi.

SIA „UNITEMP” speciālisti ir kompetenti, vienmēr atsaucīgi, nepieciešamā informācija un konsultācijas tiek saņemtas ātri un kvalitatīvi.

AS “LIDO”
Valdes loceklis
Renārs Gulbis

SIA “KORO BŪVE” veiksmīgi sadarbojas ar SIA “UNITEMP” saskaņā ar 2016.gada noslēgto līgumu. Pakalpojumi tiek sniegti augstā profesionālā līmenī, atbilstoši līgumā atrunātajām prasībām. Uzņēmuma speciālisti ir atsaucīgi un vienmēr sniedz konsultācijas mūs interesējošos jautājumus. Visi darba jautājumi tiek atrisināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.
Ņemot vērā augstāk minēto, iesakām uzņēmumu SIA “UNITEMP” personāla meklēšanā un atlasē kā profesionālu, uz klientu orientētu un atbildīgu sadarbības partneri.

Ar cieņu,
SIA “KORO BŪVE” personāla speciālists
Amanda Zalpētere

SIA “GMG Restaurants” (Tex Mex Republic restorāni) un SIA “Banketērija” sadarbību ar SIA “UNITEMP” uzsāka jau 2018.gadā, lai piesaistītu profesionālus darbiniekus no ārvalstīm. Mūsu līdzšinējā sadabība ir ļoti veiksmīga, jo gan ātri, gan izprotot mūsu uzņēmuma vajadzības, SIA “UNITEMP” ir vienmēr spējuši mums sniegt ļoti kvalitatīvus pakalpojumus, proti, nodrošinot labus darbiniekus, sakārtojot visas nepieciešamās formalitātes visām pusēm. SIA “UNITEMP” varam ieteikt kā patiesi uzticamu partneri darbinieku piesaistei no ārvalstīm, vienmēr ir atvērti un patīkami komunikācijā, meklē dažādām situācijām risinājumu un palīdz tiešām padarīt vieglāku to procesu, lai nodarbinātu darbiniekus no citām valstīm.

Sanita Kuzmina
Personāla vadītāja
General Managing Group

Labdien!

SIA “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” sadarbība ar SIA “UNITEMP” darbinieku piesaistē no ārvalstīm ir ļoti veiksmīga. SIA “UNITEMP” nodrošina kvalitatīvu darbinieku atlasi, dokumentu noformēšanu, darbinieku sagaidīšanu Latvijā un komunikāciju ar darbiniekiem visā pakalpojuma sniegšanas laikā.

Agnese Jankūna – Prince
Valdes locekle
“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA